• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER

คุณสมบัติ

เครื่องวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่องวัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER :: 6305

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน

kyoritsu-thailand

CEเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter 6305Power Meter 6305

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวัดความต่อเนื่องแบบหลายฟังก์ชั่น 6305

 • ครอบคลุมการตรวจวัด การบันทึกและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์และความถี่
 • วิเคราะห์กำลังไฟฟ้า ((ค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง (Active Power) ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) ค่ากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power))
 • วิเคราะห์พลังงาน ((ค่าพลังงานแท้จริง (Active Power) ค่าพลังงานปรากฏ (Apparent Power) ค่าพลังงานรีแอคทีฟ (Reactive Power))
 • ความแม่นยำของค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง : ±0.3%rdg±0.2%f.s.
 • มีฟังก์ชั่นตรวจสอบการต่อสายไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง
 • รองรับการถอด Compact Flash หน่วยความจำได้ถึง 128MB เพื่อไม่หยุดการบันทึกได้ถึง 5 ปี
 • มาพร้อมกับซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟซสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB
 • กำหนดค่าสายไฟ 3 เฟส 4 สาย, 3 เฟส 3 สายไฟเฟสเดียว 3 ลวดและ 2 สาย
 • หน้าจอกว้างกับด้านหลังของระบบหลาย Display แสงสำหรับการวัดพร้อมกัน
 • ระบบไฟมีเตียงคู่ จาก AC สายและจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่มีประมาณ 7 ชั่วโมงแบตเตอรี่
 • ฟังก์ชั่นสำหรับการตรวจวัดความต้องการประหยัดพลังงาน
 • ออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT.III 600V

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER :: KEW 6310

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน

kyoritsu-thailand

CEเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter KEW 6310Power Meter KEW 6310

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า KEW 6310

 • วัดค่าทางไฟฟ้าได้ 12 แบบ เพื่อการควบคุมการใช้กำลังไฟฟ้าและใช้ควบคุมคุณภาพของกำลังไฟฟ้า รวมทั้งวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ได้
 • ใช้งานง่าย แค่กดปุ่มเพียงหนึ่งครั้งก็ปรับตั้งการทำงานที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้ และประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากผ่านการปรับตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ที่ให้มาพร้อม
 • เชื่อมต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิ้ล "USB"
 • มีฟังก์ชั่นอินพุท/เอาท์พุทของสัญญาณจากภายนอก ทำให้ส่งสัญญาณไปสู่การเตือนได้
 • ใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC และถ้าเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลไฮโดรเจน จะสามารถชาร์จใหม่ได้
 • สามารถเสียบหรือถอด CF card ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างโหมดการบันทึกภายใต้การทำงานของหน่วยความจำสำรองข้อมูล (1GB)
 • สามารถตรวจสอบความเป็นฉนวนที่กระแสรั่วไหลได้ โดยใช้ แคล้มป์เซนเซอร์วัดกระแสรั่วไหลที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม
 • มีฟังก์ชัน Print Screen ที่สามารถบันทึกภาพหน้าจอการแสดงผลได้ (บันทึกได้ 512 หน้าจอ โดยใช้ CF card : 1 หน้าจอ 40KB)
 • สามารถแสดงรูปคลื่นและเวกเตอร์และสามารถยืนยันการต่อสายได้ด้วย
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 600V.
 • การแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบในการวัดค่าความต้านทานรวม
 • วัดค่าความต้านทานรวมของระบบที่มีกระแสไฟฟ้าต่ำ การทดสอบช่วงสั้นโดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำจะป้องกันการตัดวงจรของตัว RCD แบบไม่ใช้พลังงาน
 • ระบบค้างตัวเลขที่วัดได้ไว้ชั่วขณะ เครื่องจะค้างตัวเลขที่วัดได้ไว้ชั่วขณะหลังจากวัดเสร็จ
 • การเลือกมุมเฟสที่จะวัด ในการวัด RCD จะเลือกวัดค่าได้ทั้งเฟสในทาง + และ – โดยปรับที่สวิตช์

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER :: KEW 6315

ควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (พลังงาน) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

kyoritsu-thailand

CEPowre-meter-6315Power Meter 6305

 • วัดกำลังไฟฟ้าและคุณภาพของกำลังไฟฟ้าพร้อมกัน
 • บันทึกกำลังไฟฟ้า / ฮาโมนิกส์ / รูปแบบของคลื่น / คุณภาพของกำลังไฟฟ้าทุกช่องสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้า : 3ch, กระแสไฟฟ้า 4ch)
 • คำแนะนำในการเริ่มใช้งานอย่างง่าย การตรวจสอบระบบการต่อไฟฟ้า และการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ เพื่อให้วัดค่าได้ง่ายและน่าเชื่อถือ
 • วัดค่าด้วยความแม่นยำสูง ความแม่นยำที่รองรับ : ±0.3%rdg (กำลังงาน), ±0.2%rdg (แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า)ได้มาตรฐานสากล IEC61000-4-30 Class S และได้มาตรฐานยุโรป EN50160
 • ตรวจสอบการวัดค่าตามเวลาจริงจากระยะไกลได้ โดยผ่านการสื่อสารของบลูทูธ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ด SD ที่ให้มาได้ สามารถสร้างรายงาน EN50160 ได้หลังจากตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • มีแคลมป์เซ็นเซอร์สำหรับวัดกระแสหลากหลายแบบ ตั้งแต่พิกัด 1000A จนถึงพิกัด 3000A และวัดค่าการรั่วของสายดิน
 • ตรวจสอบการสิ้นเปลืองกำลังงาน ณ จุดทำงาน แสดงด้วยกราฟแนวโน้มและดีมานด์เพื่อให้จดจำได้ง่าย
 • หน้าจอสีแบบ TFT ที่มีความละเอียดสูง
 • IEC61010-1 CAT.IV 300V, CAT III 600V, CAT.II 1000V

KEW 6315

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด